Suasoris.com

PRINCIPIS PROFESSIONALS

Compromís i Legalitat

Compromís.

Complir amb els pactes i compromisos assumits amb el client.

 

Legalitat.

Les nostres actuacions es fonamentaran en la llei, la jurisprudència i en la doctrina.


Ètica i transparència

Ètica.

Aplicació estricta dels principis deontològics dels col·legis professionals d’Economistes, Titulats Mercantils i Advocats de Barcelona.

Transparència.

Informació clara i concisa al client de la situació real del seu cas, proporcionant en tot moment informació sobre les gestions i treballs realitzats i honoraris aplicats.

Qualitat e independència

Qualitat.

Els serveis prestats estan basats en procediments i sistemes que constantment avaluen les expectatives i satisfacció del client.

Independència.

La nostra actuació no està influïda per cap grup empresarial o organisme oficial.Treball en equip i formació

Treball en equip.

Donada la vocació d’oferir un servei global i integral al client, es fomenta la cooperació i el treball en equip entre els membres de l’despatx.

Formació constant.

El nostre principal actiu són els nostres professionals, col·laboradors i empleats.Compromís i Legalitat

Compromís.

Complir amb els pactes i compromisos assumits amb el client.

Legalitat.

Les nostres actuacions es fonamentaran en la llei, la jurisprudència i en la doctrina.Ètica i transparència

Ètica.

Aplicació estricta dels principis deontològics dels col·legis professionals d’Economistes, Titulats Mercantils i Advocats de Barcelona.

Transparència.

Informació clara i concisa al client de la situació real del seu cas, proporcionant en tot moment informació sobre les gestions i treballs realitzats i honoraris aplicats.

Qualitat e independència

Qualitat.

Els serveis prestats estan basats en procediments i sistemes que constantment avaluen les expectatives i satisfacció del client.

Independència.

La nostra actuació no està influïda per cap grup empresarial o organisme oficial.

Treball en equip i formació

Treball en equip.

Donada la vocació d’oferir un servei global i integral al client, es fomenta la cooperació i el treball en equip entre els membres de l’despatx.

Formació constant.

El nostre principal actiu són els nostres professionals, col·laboradors i empleats.